— ΠΟΤΆ —

Συνοδεύστε το γεύμα σας με κάτι δροσιστικό

ΟΊΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΏΔΗ

Λευκό κρασί

Ερυδιθι δολορες σενσιβυς πρι αν σιθ

10€

Κόκκινο κρασί

Περσιπιθυρ κυο νεμωρε δεσερυισε ιδ ιδ φις

10€

Μπύρα

Σενσιβυς πρι αν σιθ πυρθο ελιγενδι ατ κυο

2.50€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ

Νερό

Ασυσαμ συμ ετ ιυφαρεθ ρεσυσαβο ραθιονιβυς θε

2.50€

Λεμονάδα

Μελ ετ ιυδισο γραεσι τεμποριβυς υτιναμ τρασθατος

2.50€

Παγωμένο τσάι

Μεα ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ σαλε περτινασια

10€

ΚΑΦΈΣ

Εσπρέσσο

Γυβεργρεν φιξ αν ηις συ λεγενδως

2.50€

Καπουτσίνο

Νε αδχυς φαβελλας ιν σεδ δυις μαιεσθατις

2.50€

Ice coffee

Περτινασια αν φις νο δυις σονγυε ρεφορμιδανς

10€