— ΠΊΤΣΑ —

Παραδοσιακές συνταγές με αγνά υλικά

Όνομα πίτσας

Ασυσαμ συμ ετ ιυφαρεθ ρεσυσαβο ραθιονιβυς

10€

Όνομα πίτσας

Ανσιλλαε ιν συμ φιδιτ κυαερενδυμ εαμ συ φελ

10€

Όνομα πίτσας

Εσε νοφυμ μολεστιε υθ μελ ιδ κυο

23€

Όνομα πίτσας

Προδεσεθ μεα ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ σαλε

23€

Όνομα πίτσας

Σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ

35€

Όνομα πίτσας

Αν σιθ πυρθο ελιγενδι ατ κυο εξ μαγνα πλαθονεμ

35€

Όνομα πίτσας

Ερροριβυς σεδ φευγαιθ φολυπθατιβυς πρι νο

35€

Όνομα πίτσας

Περτινασια αν φις νο δυις σονγυε ρεφορμιδανς σιθ

35€